Σεμινάρια για 2.000 άνεργους δημοσιογράφους με επίδομα 1500€

Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση και πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων 2000 ανέργων δημοσιογράφων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις εξελίξεις του κλάδου με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Η χορήγηση της επιταγής κατάρτισης θα γίνεται στους άνεργους δημοσιογράφους από τις Ενώσεις Συντακτών, οι οποίες και θα καθορίσουν τα αντικείμενα κατάρτισης. Στις 30 Μαρτίου λήγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων από τις Ενώσεις Συντακτών και οι ημερομηνίες για την έναρξη και τη λήξη της υποβολής αιτήσεων από τους ανέργους θα ανακοινωθούν μετά την αξιολόγηση των προτάσεων. Κάθε σεμινάριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300 ώρες, ενώ οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 1500 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια έχουν οι άνεργοι δημοσιογράφοι, βάσει κριτηρίων, όπως αυτά προσδιορίζονται στη σχετική πρόσκληση των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων Συντακτών.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της σχετικής πρόσκλησης.