Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών - Επιθεωρητές κτιρίων

Τα εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενεργειακών Επιθεωρητών αφορούν σε διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή πτυχιούχους μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Ενότητες:

 • Εισαγωγή στον τομέα της ενέργειας Εισαγωγή στον τομέα της ενέργειας
 • Μελέτη Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτηρίων Μελέτη Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτηρίων
 • Κλίμα και εσωτερικό περιβάλλον - Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων Κλίμα και εσωτερικό περιβάλλον - Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων
 • Αναφορά στις τεχνολογίες ΑΠΕ - Νομοθεσία Αναφορά στις τεχνολογίες ΑΠΕ - Νομοθεσία
 • Τεχνολογίες εξοικονόμησης - διαχείρισης ενέργειας Τεχνολογίες εξοικονόμησης - διαχείρισης ενέργειας
 • Θεσμικό πλαίσιο - Μεθοδολογία ενεργειακής απόδοσης κτηρίων Θεσμικό πλαίσιο - Μεθοδολογία ενεργειακής απόδοσης κτηρίων
 • Θερμομονωτική επάρκεια κτηριακού κέλυφους Θερμομονωτική επάρκεια κτηριακού κέλυφους
 • Ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου Ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου
 • Οδηγίες για την πρακτική άσκηση Οδηγίες για την πρακτική άσκηση
 • ΚΕΝΑΚ ΚΕΝΑΚ

Κατάρτιση:

 • 60 ώρες υποχρεωτικών μαθημάτων
 • 28 ώρες προαιρετικών μαθημάτων
Φόρμα συμμετοχής online: