Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών - Επιθεωρητές λεβήτων

Τα εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενεργειακών Επιθεωρητών αφορούν σε διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή πτυχιούχους μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Γνωρίστε:

  • Βασικές έννοιες θερμοδυναμικής
  • Συστήματα κεντρικής θέρμανσης κτηρίων
  • Ηλεκτρικά συστήματα & διατάξεις αυτομάτου ελέγχου
  • Θεσμικό πλαίσιο για επιθεωρήσεις λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης
  • Επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης
  • Μετρήσεις και καταγραφή δεδομένων
  • Οδηγίες για την πρακτική άσκηση

Κατάρτιση:

  • 30 ώρες υποχρεωτικών μαθημάτων
  • 20 ώρες προαιρετικών μαθημάτων
Φόρμα συμμετοχής online: