Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών - Επιθεωρητές εγκαταστάσεων κλιματισμού

Τα εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενεργειακών Επιθεωρητών αφορούν σε διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή πτυχιούχους μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Γνωρίστε:

  • Στοιχεία θερμοδυναμικής και μετάδοσης θερμότητας
  • Σχεδιασμός εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού κτηρίων
  • Ηλεκτρικά συστήματα και διατάξεις αυτομάτου ελέγχου στις εγκαταστάσεις κλιματισμού
  • Θεσμικό πλαίσιο για επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων κλιματισμού
  • Επιθεώρηση εγκτάστασης ψύξης και κλιματισμού
  • Μετρήσεις και καταγραφή δεδομένων
  • Οδηγίες για την πρακτική άσκηση

Κατάρτιση:

  • 30 ώρες υποχρεωτικών μαθημάτων
  • 22 ώρες προαιρετικών μαθημάτων
Φόρμα συμμετοχής online: